Záruka

Záruka na zboží

Záruční doba je zákonem stanovených 24 měsíců. Záruka se nevztahuje, v souladu se zněním § 619 odst. 2 Občanského zákoníku, na opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním,nebo následkem neodborného ošetřování a nedodržení doporučení na údržbu. U každého výrobku je přiložen návod na údržbu (praní, žehlení nebo mytí).

Reklamace

Výrobek nelze vrátit v zákonem stanovené lhůtě 14 dnů – viz ust. § 53 odst. 8 písm. c) občanského zákoníku – jedná se o dodávku zboží upraveného podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu. Abychom zákazníkům vyšli vstříc, lze případné reklamace uplatnit u prodejce spolu s předložením prodejního dokladu nebo na info@vyrobsi.to . Takové zboží bude postoupeno výrobci k posouzení. Do 30 dní bude zákazník seznámen s vyjádřením výrobce. Výrobce ani prodejce nezodpovídá za vady způsobené nešetrným zacházením či neodborným zacházením. U textilních výrobků je nutné dodržovat doporučení výrobce textilu. Pro případné poškození Českou poštou je zboží pojištěno na 5000.- Kč za kus.


Právo na odstoupení spotřebitele od smlouvy

Spotřebitel má v souladu se zákonem č. 367/2000 Sb. ze dne 14. září 2000, který nabyl účinnosti dne 1. ledna 2001, právo v případě uzavření spotřebitelské smlouvy prostřednictvím komunikace na dálku, odstoupit od smlouvy do 14-ti dnů ode dne plnění. V souladu s § 53 odst. 7 spotřebitel nemůže však odstoupit od smlouvy v případě zboží, které nese známky opotřebení, bylo jím poškozeno nešetrným zacházením, nebo porušil-li originální obal. Zákazník musí zkontrolovat zboží při převzetí. Při vrácení zboží po uplynutí lhůty 14-ti dní bude dodavatel odečítat za každý následující den prodlení lhůty k vrácení zboží 1% z ceny zboží.

Zákazník má možnost vrátit do 14-ti dnů zboží bez udání důvodu a požadovat za něj vrácení peněz popř. kompenzaci jiným zbožím. Vrácením zboží se rozumí předání zboží přepravní společnosti v požadovaném transportním obalu. Dopravu zpět k dodavateli hradí odběratel. Peníze za zboží budou vráceny odběrateli poštovní složenkou nebo bankovním převodem na účet odběratele. Částka za dopravu, byla-li účtována, se nevrací. Na vrácení peněz popsaným způsobem má dodavatel 5 pracovních dnů ode dne převzetí zásilky. Vrácené zboží musí být nepoužívané, nepoškozené,  v původním balení  a s původními doklady o prodeji (faktura, prodejka). Dodavatel si vyhrazuje právo požadovat po odběrateli plnou úhradu nákladů spojených s opravou neoprávněně vráceného používaného či poškozeného zboží. V takovém případě bude stav a cena opravy stanovena vždy výrobcem.

horal@trilabit.cz
+420 224 236 208
Heinemannova 4, Praha 6 Podbaba

Navštivte naši prodejnu

Otevírací doba
Po-Pa 10-18
Provozovatel
Trilabit studio s.r.o. Heinemannova 4, Praha 6 Podbaba ICO: 289742522